CERTIFICATION SEARCH

DOKÜMANTASYON EĞİTİMLERİ

DOKÜMANTASYON EĞİTİMLERİ

ISO 9001:2015 DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

Konusu:

1. Kalite ve ISO 9000 aile Standartlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması
2. Kalite yönetim prensiplerinin açıklanması
3. ISO 9001 Standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması
4. Sistem dokümantasyon şartları
5. Prosedür, Talimat, El Kitabı, Görev Tanımları vs. hazırlama
6. Doküman kodlaması, yayınlanması ve onay işlemleri 7. Pratik
7. Pratik çalışmalar

Kimler Katılabilir?

Şirketlerinde ISO 9001 kalite yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar
Üniversite Mezunları

Eğitim Süresi:
2 gün (16 saat)

Eğitimci Özelliği:
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak

Eğitim vermiş olmak

ISO 14001:2015 DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

Konusu:

1. Çevre ve ISO 14001 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
2. ISO 14001 Standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması
3. Çevre etki değerlendirme
4. Sistem dokümantasyon şartları
5. Egzersiz ve pratik çalışmalar
6. Prosedür, Talimat, El Kitabı, Görev Tanımları vs. hazırlama
7. Doküman Kodlaması, yayınlanması ve onay işlemleri

Kimler Katılabilir?

Şirketlerinde ISO 14001 çevre yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar
Üniversite Mezunları

Eğitim Süresi:
2 gün (16 saat)

Eğitimci Özelliği:
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak

Eğitim vermiş olmak

ISO 22000:2005 TEMEL EĞİTİMİ

Konusu:

1. ISO 22000 kapsamı ve içeriği
2. ISO 22000 standardının gereklilikleri ve getirdikleri
3. ISO 22000 standardının maddeleri
4. ISO 22000’ de yapılması gereken tanımlamalar
5. Sistem entegrasyonu
6. Prosedür, Talimat, El Kitabı, Görev Tanımları vs. hazırlama
7. Doküman Kodlaması, yayınlanması ve onay işlemleri

Kimler Katılabilir?

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar
Üniversite Mezunları

Eğitim Süresi:
2 gün (16 saat)

Eğitimci Özelliği:
ilgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak

Eğitim vermiş olmak

ISO 45001:2018 TEMEL EĞİTİMİ

Konusu:

1.Kavramlar ve Tanımlar, ISO 45001 ( kaza, olay v.b )
2. Sağlık ve Güvenlik Yasaları – Mevzua
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Değerlendirilmesi
4. Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
5. ISO 45001’in Analizi
6. Risk Değerlendirme Prosesi
7. Sistem Dokümantasyonu
8. Pratik çalışmalar
9. Prosedür, Talimat, El Kitabı, Görev Tanımları vs. hazırlama
10. Doküman Kodlaması, yayınlanması ve onay işlemleri

Kimler Katılabilir?

Şirketlerinde ISO 45001 İş güvenliği sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar
Üniversite Mezunları

Eğitim Süresi:
2 gün (16 saat)

Eğitimci Özelliği:
ilgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak

Eğitim vermiş olmak

ISO/IEC 27001:2013 TEMEL EĞİTİMİ

Konusu:

1. Bilgi Güvenliği 27001 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
2. ISO 27001 Standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması
3. Risk Değerlendirme
4. Sistem dokümantasyon şartları
5. Egzersiz ve pratik çalışmalar
6. Prosedür, Talimat, El Kitabı, Görev Tanımları vs. hazırlama
7. Doküman Kodlaması, yayınlanması ve onay işlemleri

Kimler Katılabilir?

Şirketlerinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar
Üniversite Mezunları

Eğitim Süresi:
2 gün (16 saat)

Eğitimci Özelliği:
ilgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak

Eğitim vermiş olmak

ISO 13485:2016 TEMEL EĞİTİMİ

Konusu:

1. Medikal Cihazlar 13485 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
2. ISO 13485 Standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması
3. Risk Değerlendirme
4. Sistem dokümantasyon şartları
5. Egzersiz ve pratik çalışmalar
6. Prosedür, Talimat, El Kitabı, Görev Tanımları vs. hazırlama
7. Doküman Kodlaması, yayınlanması ve onay işlemleri

Kimler Katılabilir?

Şirketlerinde ISO 13485 Medikal Cihazlar için yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar
Üniversite Mezunları

Eğitim Süresi:
2 gün (16 saat)

Eğitimci Özelliği:
ilgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak

Eğitim vermiş olmak

Hindistan ve Türkiye Ofisimiz ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

AlbanianEnglishGermanTurkish