SİSTEM BELGELENDİRME

SİSTEM BELGELENDİRME

FQC’ nin Yönetim Sistemleri Sertifikasyon faaliyetleri uluslararası kuruluş olmanın ve rekabet edebilmenin gereği olarak DAkkS Almanya Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiştir.

DAkkS (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 50001 ve ISO/IEC 27001)

Yönetim Sistemleri Sertifikasyon Faaliyetleri; Yurtdışı coğrafi alanında ise bir çok ülkede faaliyet da yürütülmektedir.

Bunun dışındaki diğer Yurtdışı coğrafi alanındaki ülkelerdeki kurum/kuruluşlardan gelen Yönetim Sistemleri Belgelendirme başvuruları talepleri; başvuru şartları, yapılan ülkenin coğrafi konumu dikkate alınarak yetkinlik değerlendirmesine tabi tutulmakta, değerlendirme sonunda yetkinlik sağlanan başvurular kabul edilmekte ve belgelendirme faaliyetleri yapılmaktadır.

FQC Ulusal ve Uluslararası alanda Yönetim Sistemleri Sertifikasyon faaliyetleri yürütmektedir. Bu faaliyet kapsamında aşağıdaki standartlarda hizmet vermektedir.

Aşağıdaki standartlarda DAkkS Akrediteli Sertifikasyon yapılmaktadır.

 1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
 2. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
 3. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
 4. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,
 5. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,
 6. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi,

 

Aşağıdaki standartlarda Non-Akredite (Akreditesiz) Sertifikasyon yapılmaktadır.

 1. ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi,
 2. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti,
 3. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi,
 4. ISO 31000 Risk Yönetimi,
 5. ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi,
 6. ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi,
 7. ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi,
 8. ISO 18295-1,2 Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemi,
 9. ISO 55001 Varlık Yönetimi Yönetim Sistemi,

FQC aşağıdaki standart kapsamlarında Yönetim Sistemleri sertifikasyon hizmeti sunmaktadır. Aşağıdaki Linklerden standart detaylarına ulaşabilirsiniz. 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

RİSK YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

YOL TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ

VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ

14 Yerel Ofis ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

AlbanianEnglishGermanTurkish