CERTIFICATION SEARCH

İTİRAZ VE ŞİKAYET

İTİRAZ VE ŞİKAYET

FQC’ye  Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Süreci

Evaluation Process of Incoming Requests to FQC:

  • FQC yaptığı faaliyetlerden müşterilerine, kamu kurumlarına ve akreditasyon kurumlarına karşı sorumludur.

FQC is responsible to its customers, public institutions and accreditation bodies for its activities.

  • FQC’ ye gelen talepler itiraz, şikayet ve diğer bilgilerin talebi şeklinde olmaktadır.

Requests to FQC are in the form of objections, complaints and requests for other information.

  • FQC itiraz ve şikayetlerde dahil olmak üzere gelen tüm bilgi taleplerini alır, araştırır, değerlendirir ve değerlendirme sonucunda yapacağı faaliyetlerle ilgili bilgi talebinde bulunan müşteri, akreditasyon kurumu (TÜRKAK, DAkkS, UAF, IAS, GSTC, ASI vb.) ve diğer ilgili kamu kurumları isteklerini karşılar.

FQC receives, researches, evaluates all information requests including objections and complaints, and as a

result of the evaluation, the customer, accreditation institution (TÜRKAK, DAkkS, UAF, IAS, GSTC, ASI etc.) and

other relevant public institutions requesting information about the activities to be carried out. meets their

demands.

  • Tüm bu faaliyetlerde FQC sözleşmelerde (akreditasyon kurumu, müşteri, denetçi, teknik uzman, sertifiker ve kontrolör Sözleşmelerinde yazan tarafsızlık ile gizlilik kurallarını uygular.

In all these activities, FQC applies the impartiality and confidentiality rules written in the contracts

(accreditation agency, customer, auditor, technical expert, certificater and controller Contracts).

  • FQC’ ye gelen bilgi taleplerinde aşağıdaki sorumlular ile iletişime telefon, faks yada mail ile iletişime geçebilirsiniz;

For information requests to FQC, you can contact the following responsible persons by phone, fax or e-mail;

  1. Taleplerin alınması: Ofis Sorumlusu, Ezgi Gündoğan, info@fqcglobal.org, +90216 457 69 08

Receiving requests: Office Manager, Ezgi Gündoğan, info@fqcglobal.org, +90216 457 69 08

  1. Taleplerin değerlendirilmesi: Yönetim Temsilcisi, gulsaran@fqcglobal.org, +90533 655 91 66

Evaluation of requests: Management Representative, gulsaran@fqcglobal.org, +90533 655 91 66

  1. Taleplerin sonuçlandırılması: Belgelendirme Müdürü, ali@fqcglobal.org, +90532 374 08 44

Finalization of requests: Certification Manager, ali@fqcglobal.org, +90532 374 08 44

 

  1. Taleplere ger bildirim yapılması: Belgelendirme Müdürü, ali@fqcglobal.org, +90532 374 08 44

Feedback on requests: Certification Manager, ali@fqcglobal.org, +90532 374 08 44

FQC’ ye gelen tüm talepler değerlendirilmektedir. Saygılarımızla.

All requests to FQC are evaluated. Regards.

Ali AĞAOĞLU, Genel Müdür/ General Manager, 24.03.2023, İstanbul

Hindistan ve Türkiye Ofisimiz ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

AlbanianEnglishGermanTurkish