KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

FQC Uluslar Arası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi olarak, bulunduğumuz sektörde vermiş olduğumuz belgelendirme hizmetlerini gerçekleştirirken, müşteri memnuniyetinden ödün vermeden, hızlı, dürüst, etiklere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmeyi ve rakipleri arasında kalıcı değerleri sayesinde fark yaratmayı ilke edinmiştir. Bu amaçtan yola çıkarak;

Tutarlı ve kalıcı müşteri memnuniyetinin hedeflediğimiz düzeylerde ve daha üstünde karşılanabilmesi adına, uygun maliyetlerle, kuruluşlara katma değer sağlayan denetimler yapılması,
Belgelendirme, eğitim ve denetim faaliyetlerimiz ile ilgisi olan tüm personelimizin etiklerimize uygun, kalifiye, gelişime açık ve özgüvenli adaylar arasından seçmek ve gerek sektörel gerekse kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere sürekli eğitimlere tabi tutulması,

enetim faaliyetlerimizi gerçekleştirecek olan denetçilerimizin ve teknik uzmanlarımızın atamalarını yaparken ISO/IEC17020, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065, ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006 ve ISO 50003 standartlarının öngördüğü eğitim, deneyim ve yeterlilik seviyelerinde seçilmesi,

Belgelendirme hizmeti sunduğumuz standardlar kapsamında ilgili kurumlar tarafından yayınlanan yasal ve mevzuat şartlarının takip edilerek güncel bilgilerle denetleme faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi,

Gıda ürünlerinden kaynaklanan risklerin kamu sağlığı üzerinde oluşturduğu tehlikelerin bertaraf edilmesine yönelik tüm bilimsel, idari ve yasal çalışmaların başarılı olabilmesi, kuruluşların sistematik ve kapsamlı bir bakış açısı ile hareket etmesi ve faaliyetlerini bu bilinçle sürdürebilmeleri için gerekli değerlendirmelerin yapılarak kuruluşların bilinçlenmesinin sağlanması,

Gıdalardan kaynaklanabilecek ve kamu sağlığını tehdit edebilecek risklerin üretimden tüketime kadar her aşamada belirlenmesini ve sınıflandırılmasını denetleyerek belirlenen risklerin zarar verme olasılığı, ne kadar zarar verebileceği ve çeşitli müdahalelerle ne derece ortadan kaldırılabileceği konusunda denetimler yaparak kuruluşların bilinçlendirilmesinin sağlanması,
Kuruluşların kurmuş ve uygulamakta olduğu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin, Gizlilik (Confidentiality), Bütünlük (Integrity), Erişilebilirlik (Availability) ilkeleri çerçevesinde denetlenmesinin sağlanması,

Muayene parametreleri, miktar, kalite, güvenlik, kullanıma uygunluk, işletilmekte olan tesis veya sistemlerin sürekli güvenlik uygunluğu konusunda, tutarlı ve güvenilir bir şekilde hizmet vermek, böylece verdiğimiz hizmetlerin müşteriler ve muayene yapan yetkililer tarafından kabul edilmesi için uygulamakta olduğumuz genel kriterlerin Avrupa standardı ile uyumlu olarak yürütülmesini sağlamak,

politikamızdır.

25.01.2016
Ali Ağaoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

14 Yerel Ofis ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

AlbanianEnglishGermanTurkish