DAkkS ALMANYA

DAkkS | ALMANYA

DAkkS, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin ulusal akreditasyon kuruluşudur. 765/2008 sayılı Tüzük (EC) ve Akreditasyon Organı Yasası (AkkStelleG) uyarınca, kamu yararına ve Almanya’da tek akreditasyon sağlayıcısı olarak hizmet vermektedir.

DAkkS, aynı zamanda IAF (International Accreditation Forum)’a bağlı olan EA (European Accreditation) grubunda olan bir kurumdur.

IAF (International Accreditation Forum) http://www.iaf.nu
EA (European Accreditation) http://www.european-accreditation.org
DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) http://www.dakks.de

IAF, Kalite Sistemlerinin, ürünlerin, hizmetlerin, personelin, çevre yönetim sistemlerinin ve diğer uygunluk değerlendirme programlarının belgelendirilmesi için kurumları akredite ettiği programları yürüten ve yöneten kuruluşlar üyedir. DAkkS Akreditasyon Kurumu IAF’ta, diğer üyelerle kendi akreditasyonlarının denkliğini kabul eden IAF Çok Taraflı Mutabakat Anlaşması’na (MLA) katılma konusundaki ortak niyetlerini beyan eden imzayı atmıştır.

FQC DAkkS’ tan

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi,
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi,
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi

standartlarında Akredite olmuştur. Akreditasyon numarası D-ZM-19276-01-00’ dir.

Dakks Akreditasyon Sertifikası

14 Yerel Ofis ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

AlbanianEnglishGermanTurkish