İTU İYİ TARIM UYGULAMALARI

İTU İYİ TARIM UYGULAMALARI

Tüketicilerin sağlıklı tarım ürünü tüketimini sağlayabilmeleri için, kendi ülkelerinde yetişen veya dışarıdan ithal edilen tarım ürünlerinde aranan minimum standartları yeni bir düzenleme yaparak belirlemektir. Bu düzenlemeler ve standartları, üretici şahıs ve/veya kuruluşlar ürünün ekim, yetiştirme ve hasat aşamasına kadar uygulamaları gerekmektedir. Yetkilendirilmiş Kuruluşlarda hasat önce ürünleri yerinde denetimini yaparak sertifikalandırmasını sağlamaktadır.

Yetkiyi Veren Kurum;
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bir belgelendirmedir.

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı logosudur.
http://www.tarim.gov.tr

TÜRKAK AKREDİTASYONU

FQC/First Quality Certification, 2011 yılı içerisinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)’na EN 45011 Ürün Belgelendirme, İTU İyi Tarım Uygulamaları için Akreditasyon başvurusunda bulunmuştur.

FQC/First Quality Certification, aynı zamanda Akreditasyon Kurumu ya da Kurumlarının istediği şartlara uyarak standartları doğru olarak uygulayacağını her zaman aynı kararlılıkla taahhüt etmektedir.

Temmuz 2011 ayı içerisinde TURKAK tarafından EN 45011 Ürün Belgelendirme, İTU İyi Tarım Uygulamalarına denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim neticesinde FQC/First Quality Certification TURKAK tarafından akredite olmaya hak kazanmıştır.

TÜRKAK Akreditasyon numaramız ISO/IEC 17065:2012 Ürün Belgelendirme için AB-0036-U,

Yapılan denetimler neticesinde TÜRKAK’ tan Akredite olunan kapsamlar aşağıda verilmiştir.

İyi Tarım Uygulamaları
a.Bitkisel Üretim:
-Yaş Meyve Sebze Alt Kapsamı
-Çay Alt Kapsamı
b.Hayvansal Üretim:
-Tavukçuluk Alt Kapsamı

FQC İTU Belgelendirme Süreçleri Akış Şeması

Müşteriyle Sözleşme imzalandığında eğer müşteri Tüzel Kişi ise Tüzel Kişiliğini belirten aşağıdaki dokümanlar ve üretim alanları ile ilgili olarak da (tapu,kira sözleşmesi ,ÇKS veya çiftçi belgesi vs.) istenir.

• Vergi Levhası
• İmza Sirküleri
• Ticaret Sicil Gazetesi
• Gıda Üretim İzin Belgesi
• Gıda Sicil Sertifikası

Müşteri Gerçek Kişi ise müşteriden İTU için beyan ettiği üretim yaptığı alanların Tapu Fotokopileri, ÇKS, Çiftçi Belgeleri veya Üretim Alanının Kira sözleşmesi vs. talep edilir. İTU için özellikle başvurunun yapıldığı yılın ÇKS kaydı olmalıdır.

İTU Belgelendirme İş Akışı

Müşteriyle Sözleşme imzalandığında eğer müşteri Tüzel Kişi ise Tüzel Kişiliğini belirten aşağıdaki dokümanlar ve üretim alanları ile ilgili olarak da (tapu,kira sözleşmesi ,ÇKS veya çiftçi belgesi vs.) istenir.

• Vergi Levhası
• İmza Sirküleri
• Ticaret Sicil Gazetesi
• Gıda Üretim İzin Belgesi
• Gıda Sicil Sertifikası

Müşteri Gerçek Kişi ise müşteriden İTU için beyan ettiği üretim yaptığı alanların Tapu Fotokopileri, ÇKS, Çiftçi Belgeleri veya Üretim Alanının Kira sözleşmesi vs. talep edilir. İTU için özellikle başvurunun yapıldığı yılın ÇKS kaydı olmalıdır.

İTU Belgelendirme Talimatı

Üretici veya Üretici Grubu FQC BELGELENDİRME iletişime geçer.FQC BELGELENDİRME başvuru formu gönderir.İlgili kişi başvuru formunu doldurur ve FQC BELGELENDİRMEye gönderir.

FQC BELGELENDİRME fiyatlandırmayı da içeren bir teklif / sözleşmeyi,İTU sertifikasyonunda izlenecek yol formunu, gönderir.Teklif kabul edilir ve imzalanırsa FQC BELGELENDİRME tarafından müşteriye İTU Kayıt formu gönderilir.

Sunulan ücretin yarısı, imzalanmış kayıt formu en geç 1 hafta içerisinde FQC BELGELENDİRME ye gönderilir.FQC BELGELENDİRME Sertifikasyon İTU kayıt numarasını üretici/üretici grubuna bildirir .

Belgelendirme denetimi gerçekleşmeden önce, üretici/üretici grubu İTU kontrol listelerini kullanarak kendi iç denetimini gerçekleştirir ve gerekliyse uygun düzeltici önleyici faaliyetleri başlatarak denetim / kontrole hazır olur.Denetim / Kontrolplanlanır.

İTU Standartlarına Göre; Onaylı Denetçi / Kontrolör tarafından Denetim / Kontrol gerçekleştirilir. Eğer düzeltici faaliyet gerekli görüldüyse, sertifika yayınlanana kadar üretici veya üretici grubunun düzeltici faaliyetleri tamamlaması beklenir.Düzeltici faaliyetler tamamlanır ve FQC BELGELENDİRME’ye kapatıldığına dair kanıt (fatura, belge, doküman, fotoğraf vs.)gönderilir.

FQC BELGELENDİRME Sertifikasyon kanıtları yeterli bulmaz veya şüpheli görürsedoğrulama denetimigerçekleştirir.Denetlenen üreticiler kriterlere uygunsa sertifikası onaylanır. İTU Denetim Raporlarını ise müşteri tescil nosuna göre kodlayarak muhafaza eder. Her denetimden sonra 30 gün içinde denetim ile ilgili raporları denetimin gerçekleştirildiği ilin Tarım İl Müdürlüğüne gönderir ve her 3ayda bir rapor hazırlayarak sertifikasyon kuruluşunun bulunduğu ilin Tarım İl Müdürlüğüne verir.

Ücretin kalan %50’si, FQC BELGELENDİRME ye ödenir.FQC BELGELENDİRME sertifikayı Üretici/Üretici grubuna gönderir

İTU Belge ve Logo Kullanım Talimatı

İTU Ücretlendirme Talimatı

İTU Yetki Belgemiz

14 Yerel Ofis ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

AlbanianEnglishGermanTurkish