BELGELENDİRME ÜCRETLERİ

Belge kullanım/ Operasyonel giderler için – TL
(Her belge başına ücret)
Günlük denetim için – TL
(Adam/gün/ücret olarak belirlenmiştir.)

Belge kullanım/ Operasyonel giderler için – TL
(Her belge başına ücret)
Günlük denetim için – TL
(Adam gün ücret olarak belirlenmiştir.)

• Entegre denetimler için denetim süreleri MD 11:2013 doğrultusunda belirlenir. MD 11:2013’e göre maksimum %20 azaltma yapılabilir.

• Vardiyalı çalışanlar için efektif sayı, denetimin gerçekleştiği zamandaki çalışan sayısı esas alınarak hesaplanır.

• Denetçi/gün sayısına aday denetçiler dâhil edilmez.

• Denetim sırasında her bir Denetçi günde 8 saat çalışmak durumundadır.

• Denetimlerin toplam süreleri, denetim sürelerinde azaltma ve arttırma gerekleri saklı kalmak kaydıyla, Denetim Süreleri Belirleme Talimatı uyarınca hesaplanacaktır.

• Çoklu sistem belgelendirmelerinde de denetimlerin toplam süreleri, Denetim Süreleri Belirleme Talimatı uyarınca hesaplanacaktır.

• Belgelendirme denetimleri için başvuru ücreti ve operasyonel giderler, çoklu sistem belgelendirmelerinde de 1 defa talep edilir.

• Gözetim denetimleri için operasyonel giderler, çoklu sistem belgelendirmelerinde de 1 defa talep edilir.

• Her kategoride farklı denetçi yada teknik uzman görevlendirildiği için denetçi ücretlendirmesi değişebilmektedir. Bu durum Müşteri fiyatlarına yansıtılmaktadır.

• Yukarıda verilen denetim ücretine KDV dahil değildir. Bu ücrette, FQC’nin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

• Denetim Sürelerinde hiç bir eksiltme yapılamaz. Ancak Ücretlendirme hakkında Yönetim Kurulu Başkanı tarafından %30 artırım veya indirim yapılabilir, İndirim ve artırın nedenleri aşağıdaki şekilde oluşabilir,

• Belge kullanım/ Operasyonel giderler için; ISO 27001 için 2500 TL Günlük denetim için 500 TL, ISO 50001 için 4000 TL Günlük denetim için 1000 TL

İndirim Nedenleri;

• Reklamasyon açısında piyasada önemli bir yeri ve marka değeri olan firmaya gerçekleştirilen denetimler,

• FQC’nin tanıtılması, Grup şirketlerine yapılan denetimler,

• Proseslerin karmaşık olmaması ve proseslere yazılımın ve diğer donanımların dahil olması durumundaki denetimler,

Artırım Nedenleri;

• Farklı uzmanlık alanlarına sahip Denetçi yada Teknik Uzmanların denetimlerde görevlendirilmesi

• Tatil yada özel günlerde müşterinin denetim talebi ile denetimlerin gerçekleştirilmesi,

• ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001, OHSAS 18001 ve diğer standartlar için yapılan Entegre başvurularda ISO 14001 ve OHSAS 18001 için yapılan entegre ücretlerine ISO 9001 ve ISO 22000 ücretleri direkt olarak eklenir.

01.06.2018
Ali Ağaoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

14 Yerel Ofis ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

AlbanianEnglishGermanTurkish