CERTIFICATION SEARCH

BELGELENDİRME ÜCRETLERİ

Belge kullanım/ Operasyonel giderler için – TL
(Her belge başına ücret)
Günlük denetim için – TL
(Adam/gün/ücret olarak belirlenmiştir.)

Belge kullanım/ Operasyonel giderler için – TL
(Her belge başına ücret)
Günlük denetim için – TL
(Adam gün ücret olarak belirlenmiştir.)

 1. Belgelendirme ücretleri;

Belge kullanım/ Operasyonel giderler için 2.500 TL

Her belge başına ücret

Günlük denetim için 1.500 TL

Adam gün ücret olarak belirlenmiştir.

 1. Gözetim ücretleri;

Belge kullanım/ Operasyonel giderler için 2.500 TL

Her belge başına ücret

Günlük denetim için 1.500 TL

Adam gün ücret olarak belirlenmiştir.

 

 • Entegre denetimler için denetim süreleri MD 11:2013 doğrultusunda belirlenir. MD 11:2013’e göre maksimum %20 azaltma yapılabilir.
 • Vardiyalı çalışanlar için efektif sayı, denetimin gerçekleştiği zamandaki çalışan sayısı esas alınarak hesaplanır.
 • Denetçi/gün sayısına aday denetçiler dâhil edilmez.
 • Denetim sırasında her bir Denetçi günde 8 saat çalışmak durumundadır.
 • Denetimlerin toplam süreleri, denetim sürelerinde azaltma ve arttırma gerekleri saklı kalmak kaydıyla, Denetim Süreleri Belirleme Talimatı uyarınca hesaplanacaktır.
 • Çoklu sistem belgelendirmelerinde de denetimlerin toplam süreleri, Denetim Süreleri Belirleme Talimatı uyarınca hesaplanacaktır.
 • Belgelendirme denetimleri için başvuru ücreti ve operasyonel giderler, çoklu sistem belgelendirmelerinde de 1 defa talep edilir.
 • Gözetim denetimleri için operasyonel giderler, çoklu sistem belgelendirmelerinde de 1 defa talep edilir.
 • Her kategoride farklı denetçi yada teknik uzman görevlendirildiği için denetçi ücretlendirmesi değişebilmektedir. Bu durum Müşteri fiyatlarına yansıtılmaktadır.
 • Yukarıda verilen denetim ücretine KDV dahil değildir. Bu ücrette, FQC’nin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 • Denetim Sürelerinde hiç bir eksiltme yapılamaz. Ancak Ücretlendirme hakkında Yönetim Kurulu Başkanı tarafından %30 artırım veya indirim yapılabilir, İndirim ve artırın nedenleri aşağıdaki şekilde oluşabilir,
 • Belge kullanım/ Operasyonel giderler için; ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301 için 3.000 TL Günlük denetim için 2.500 TL, ISO 50001 için 4.000 TL Günlük denetim için 2.500 TL

İndirim Nedenleri;

 • Reklamasyon açısında piyasada önemli bir yeri ve marka değeri olan firmaya gerçekleştirilen denetimler,
 • FQC’nin tanıtılması, Grup şirketlerine yapılan denetimler,
 • Proseslerin karmaşık olmaması ve proseslere yazılımın ve diğer donanımların dahil olması durumundaki denetimler,

Artırım Nedenleri;

 • Farklı uzmanlık alanlarına sahip Denetçi yada Teknik Uzmanların denetimlerde görevlendirilmesi
 • Tatil yada özel günlerde müşterinin denetim talebi ile denetimlerin gerçekleştirilmesi,
 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 45001, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301 ve diğer standartlar için yapılan Entegre başvurularda ISO 14001 ve ISO 45001 için yapılan entegre ücretlerine ISO 9001 ve ISO 22000 ücretleri direkt olarak eklenir.
 1. BİTKİSEL ÜRETİM ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ

Ücretlerin belirlenmesi aşağıda belirtilen esaslara uygun olan gerçekleştirilir:

 • Seçenek-1

Belgelendirme Hizmetleri Ücretlendirmesi denetlenen alanların büyüklüğü, belgelendirme süreci detayları, adam/gün olarak denetlenebilecek alan büyüklüğü ile uyumlu oluşturulmamıştır.

Yetiştirme Alanı adam/gün, süre Ücret TL
Örtü Altı Yetiştiricilik
0-25 da 1 5.000
25-50 da 1,25 5.500
50-100 da 1,5 6.000
100-250 da 1,75 6.500
250-500 da 2,25 7.000
500-1000 da 3 10.000
1000 da dan büyük 3+ 10.000 (+ her 1000 da için 1 gün ve 2.500 TL eklenir)
Açık Alan adam/gün, süre Ücret TL
0-25 da 1 5.000
25-50 da 1,25 5.500
50-100 da 1,5 6.000
100-250 da 1,75 6.500
250-500 da 2,25 7.000
500-1000 da 3 10.000
1000 da dan büyük 3+ 10.000 (+ her 1000 da için 1 gün ve 2.500 TL eklenir)

Bu ücretler bir ürün için geçerli olup ilave her ürün için 5.000 TL ilave edilecektir.

 

 

 

 

 • Seçenek-2

Seçenek‐2 Ücreti = (gruptaki karekök hesabına göre denetlenecek üretici sayısı / 3 x 10.000 TL) + 10.000 TL

Örnek: 100 kişilik grup ücreti;  [(10/3)x10.000 TL] + 10.000 TL = 43.333 TL ücret talep edilir

Bu ücretler bir ürün için geçerli olup ilave her ürün için 5.000 TL ilave edilecektir

*Aynı üreticinin birden fazla alt kapsamda aynı anda başvuru yapması durumunda (örneğin meyve sebze ve tarla bitkileri) veya üreticinin hasat dönemlerinin farklı olması ya da ürün eklemesi istemesi sonucu tekrar kontrole gidilmesi durumunda üreticiden 1 günlük kontrol ücreti olarak 5.000 TL + KDV ücret alınır.

 

 • Takip Kontrolü

Kontrolü yapılan müşterin, kontrolde çıkan uygunsuzluklarının giderildiğinin yerinde görülmesi gerektiği durumlarda, tekrar kontrol yapılır. Bu takip kontrolü için 1 günlük kontrol ücreti olarak 2.500 TL + KDV ve yol/konaklama ücreti alınır.

Not: Genel Müdürün fiyatlandırmada +/- %25 değişim yapma hakkı bulunmaktadır.

 

 1. HAYVANSAL ÜRETİM ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ

Ücretlerin belirlenmesi aşağıda belirtilen esaslara uygun olan gerçekleştirilir:

 

 • Seçenek 1
Yetiştirme Alanı Ücret TL
Tavuk Yetiştiriciliği
Çiftlik denetimi 750 € + KDV
Ek çiftlik denetimi 150 € + KDV
Yumurta Yetiştiriciliği
Çiftlik denetimi 750 € + KDV
Ek çiftlik denetimi 150 € + KDV

Bu ücretler yol ve konaklama ile test ücretleri dahil değildir.

 

 • Seçenek 2

Seçenek‐2 Ücreti = (gruptaki karekök hesabına göre denetlenecek üretici sayısı / 3x 750 €) + 1000 € + KDV

Örnek: 100 kişilik grup ücreti;  [(10/3)x750 €] + 1000 € = 4375 €  + KDV ücret talep edilir.

 

 • Takip Kontrolü

Kontrolü yapılan müşterin, kontrolde çıkan uygunsuzluklarının giderildiğinin yerinde görülmesi gerektiği durumlarda, tekrar kontrol yapılır. Bu takip kontrolü için 1 günlük kontrol ücreti olarak 250 € + KDV ve yol/konaklama ücreti alınır.

 

 

Not:

1.Genel Müdürün fiyatlandırmada +/- %25 değişim yapma hakkı bulunmaktadır.

2.Müşteri testlerinin ücretlerinin belirlenmesi ve ödemesi müşteri ile laboratuvar arasında gerçekleştirilir. FQC tarafından herhangi bir test ücreti alınmaz.

 

 

REVİZYON BİLGİLERİ
Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması
0 01.11.2007 İlk yayın.
1 31.10.2008 “Kısa süreli/habersiz denetimler, gözetim denetimi gibi ücretlendirilir” ifadesi eklendi.
2 10.01.2009 Ücretlendirme konusunda değişiklik
3 10.05.2010 Ücretlendirme konusunda değişiklik
4 02.05.2011 Ücretlendirme konusunda tüm liste değişiklik
5 02.01.2013 Ücretlendirme konusunda ek bilgiler eklendi
6 20.05.2014 Ücretlendirme konusunda Yeni bilgiler ile OHSAS 18001 eklendi
7 04.08.2014 İndirim nedenlerine ekleme ve çıkarmalar yapıldı.
8 05.08.2016 Genel Müdür kararıyla ücretler revize edildi. ISO 50001 ve ISO 27001 ücretlendirmesi yeni eklendi.
9 05.02.2017 Genel Müdür kararı ile talimatta revizyon gerçekleştirildi.
10 11.01.2019 Yeni standard eklendi, diğerleri revize edildi.
11 01.11.2021 Yeni standard eklendi, diğerleri revize edildi.
12 01.11.2021 İTU için eklemeler yapıldı.
13 30.01.2023 ITU için günlük ekonomik şartlar göz önüne alınarak, dekar başına ücretlendirmeler değiştirildi.

 

HAZIRLAYAN ONAY
YÖNETİM TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR

Hindistan ve Türkiye Ofisimiz ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

AlbanianEnglishGermanTurkish