İÇ TETKİK EĞİTİMLERİ

İÇ TETKİK EĞİTİMLERİ

ISO 9001:2015 İÇ TETKİK EĞİTİMİ

Konusu:

1. Kalite ve ISO 9001, ISO 9000 ve ISO 9004 Standardlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması
2. Kalite yönetim prensiplerinin açıklanması
3. ISO 9001 Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
4. Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
5. Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
6. Denetim planlama ( Check list, denetim planı v.b oluşturma )
7. Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
8. Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
9. Pratik çalışmalar
10. Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
11. Değerlendirme sınavı

Kimler Katılabilir?

Şirketlerinde ISO 9001 kalite yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar
Üniversite Mezunları

Eğitim Süresi:
2 gün (16 saat)

Eğitimci Özelliği:
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak

Eğitim vermiş olmak

ISO 14001:2015 TEMEL EĞİTİMİ

Konusu:

1. Çevre ve ISO 14001 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
2. ISO 14001 Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
3. Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
4. Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
5. Denetim planlama ( Check list, denetim planı v.b oluşturma )
6. Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
7. Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
8. Pratik çalışmalar
9. Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
10. Değerlendirme sınavı

Kimler Katılabilir?

Şirketlerinde ISO 14001 çevre yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar
Üniversite Mezunları

Eğitim Süresi:
2 gün (16 saat)

Eğitimci Özelliği:
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak

Eğitim vermiş olmak

ISO 22000:2005 TEMEL EĞİTİMİ

Konusu:

1. Gıda Güvenli Kavramı Tanımlar ve Terimler (Operasyonel Ön Gereksinim Programı v.b )
2. Gıda Mevzuatı ve Yasal Şartlar
3. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
4. Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
5. ISO 22000:2005’in Analizi ; Şartları,İçeriği ,Yorumlanması,Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
6. Tehlike Analizi
7. Sistem Dokümantasyonu
8. Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
9. Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
10. Denetim planlama ( Kontrol listesi, denetim planı v.b oluşturma )
11. Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
12. Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
13. Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
14. Pratik çalışmalar
15. Değerlendirme sınavı

Kimler Katılabilir?

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar
Üniversite Mezunları

Eğitim Süresi:
2 gün (16 saat)

Eğitimci Özelliği:
ilgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak

Eğitim vermiş olmak

ISO 45001:2018 TEMEL EĞİTİMİ

Konusu:

1. Kavramlar ve Tanımlar, ISO 45001:2018 ( kaza, olay v.b )
2. Sağlık ve Güvenlik Yasaları – Mevzuat
3. Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
4. ISO 45001:2018’in Analizi Risk Değerlendirme Prosesi
5. Sistem Dokümantasyonu
6. Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
7. Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
8. Denetim planlama ( Check list, denetim planı v.b oluşturma ) in değerlendirilmesi
9. Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
10. Pratik çalışmalar
11. Değerlendirme sınavı

Kimler Katılabilir?

ISO 45001:2018 İş güvenliği sistemi iç denetçisi olmak isteyenler Şirketlerinde

ISO 45001:2018 İş güvenliği sistemini denetlemek isteyen tüm çalışanlar

Danışmanlar

Eğitim Süresi:
2 gün (16 saat)

Eğitimci Özelliği:
ilgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak

Denetçi olmak, Eğitim vermiş olmak

ISO/IEC 27001:2013 TEMEL EĞİTİMİ

Konusu:

1. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
2. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
3. Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
4. Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
5. Denetim planlama ( Check list, denetim planı v.b oluşturma )
6. Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
7. Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
8. Pratik çalışmalar
9. Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
10. Değerlendirme sınavı

Kimler Katılabilir?

Şirketlerinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar
Üniversite Mezunları

Eğitim Süresi:
2 gün (16 saat)

Eğitimci Özelliği:
ilgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak

Eğitim vermiş olmak

ISO 13485:2016 TEMEL EĞİTİMİ

Konusu:

1. ISO 13485 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ
2. ISO 13485 Medikal Cihazlar Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
3. ISO 13485 Medikal Cihazlar Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
4. Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
5. Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
6. Denetim planlama ( Check list, denetim planı v.b oluşturma )
7. Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
8. Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
9. Pratik çalışmalar
10. Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
11. Değerlendirme sınavı

Kimler Katılabilir?

Şirketlerinde ISO 13485 Medikal Cihazlar için yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar
Üniversite Mezunları

Eğitim Süresi:
2 gün (16 saat)

Eğitimci Özelliği:
ilgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak

Eğitim vermiş olmak

14 Yerel Ofis ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

AlbanianEnglishGermanTurkish