MUAYENE HİZMETLERİ

MUAYENE

Bu kapsamlarda FQC’ nin diğer kuruluşu olan FQC STANDARD UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Bu kuruluş aynı zamanda CE konusunda yetkili olup NB 2674 olarak hizmet sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için www.fqcstandard.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

FQC STANDARD UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş./Manisa

2016/426/AB   Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
92/42/AB      Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
2006/42/AB    Makina Emniyet Yönetmeliği
2014/239/AB   Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
2014/68/AB    Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Kaynaklı İmalat; Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı faaliyeti kapsamında TS EN ISO 15614-1, TS EN ISO 15614-2, TS EN ISO 15614-4, TS EN ISO 15614-5, TS EN ISO 15614-6, TS EN ISO 15614-7, TS EN ISO 15614-8, TS EN ISO 15614-11, TS EN ISO 15609-1, TS EN ISO 15609-2, TS EN ISO 15609-3, TS EN ISO 15609-4, TS EN ISO 15609-5 standartlarda hizmetler.

FQC, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik, 92/42/AB Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik, 2006/42/AB Makina Emniyet Yönetmeliği, 2014/239/AB Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Kaynaklı İmalat; Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı faaliyeti kapsamında Muayene konusundaki faaliyetleri uluslararası kuruluş olmanın ve rekabet edebilmenin gereği olarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.

FQC, Makine Mühendisi, Uzman Personeli tarafından aşağıdaki kapsamlarda Periyodik Kontrol/ Muayenesi Hizmetleri vermektedir.
Basınçlı Kaplar; Buhar Kazanları,Kalorifer Kazanları, Kızgın Su Kazanları, Kızgın Yağ Kazanları, Otoklav, Hava Tankı, Basınçlı Kap,Kara Tankeri,Sanayi Gaz Tankeri,Sanayi Gazları Depo Tankı, Parlayıcı ve Patlayıcı Gaz Tankları

Kaldırma İletme Makinaları; Vinç,Caraskal,Forklift,Asansörler,Yük/Servis Asansörleri, Hidrolik Asansörler, Mobil Vinç, Platform,Transpalet,Araç Kaldırma Lifti, Teleferikler

Muayene Faaliyetleri; Yurtdışı coğrafi alanında ise Azerbaycan, Hindistan, İran, Mısır, Bulgaristan ve Almanya’ da yürütülmektedir.

Bunun dışındaki diğer Yurtdışı coğrafi alanındaki ülkelerdeki kurum/kuruluşlardan gelen Ürün Sertifikasyon başvuruları talepleri; başvuru şartları, yapılan ülkenin coğrafi konumu dikkate alınarak yetkinlik değerlendirmesine tabi tutulmakta, değerlendirme sonunda yetkinlik sağlanan başvurular kabul edilmekte ve belgelendirme faaliyetleri yapılmaktadır.

FQC aşağıdaki kapsamlarında muayene hizmeti sunmaktadır. Aşağıdaki Linklerden muayene detaylarına ulaşabilirsiniz.

GAZ YAKAN CİHAZLAR
2016/426/AB

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARI
92/42/AB

MAKİNALAR
2006/42/AB

BASİT BASINÇLI KAPLAR
2014/239/AB

BASINÇLI EKİPMANLAR
2014/68/AB

ASANSÖRLER

YAPI MALZEMELERİ

KAYNAKLI İMALAT
Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı
AB-0275-M

14 Yerel Ofis ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

AlbanianEnglishGermanTurkish