CERTIFICATION SEARCH

ISO 39001 : 2012

ISO 39001:2012 YOL TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standardı; yol trafik sistemi ile etkileşimde olan kamu ve özel kuruluşların etki edebileceği yol trafik çarpışmalarına bağlı ölümleri ve ciddi yaralanmaları azaltmak, riskleri yöneterek azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olarak yol trafik güvenliği yönetim sistemi şartlarını ortaya koymaktadır.

Karayollarında maddi ve manevi kayıpların azaltılabilmesi için eğitim, denetim, karayolu yapım ve acil yardım olmak üzere ilgili tüm faktörleri ele almakta, sivil toplum işbirliğini ve ülke genelinde trafik güvenliğine dair farkındalık oluşturucu faaliyetleri düzenleyerek toplum gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Bu standard, maddi ve manevi hasara yol açabilecek kazalarla ilgili olarak, toplumsal güvenlik risklerinin yönetilmesine odaklanmakta olup, kuruluşların, karayolu yol trafik güvenliği yönetim sistemini kurmasını, uygulamasını, geliştirmesini, politika ve stratejilerini belirlemesini, taahhütlerini yerine getirmesini, toplumsal duyarlılığının arttırılarak farkındalık yaratılmasını, trafik kültürünün geliştirilmesini, denetim süreçlerine destek sağlanmasını, sistem performansının geliştirilmesini, uluslararası şartlara uyulmasını sağlamakta ve karayolları trafik sistemi ile ilişkili kamu ve özel kuruluşları hedef almaktadır.

ISO 39001:2012 YTG YÖNETİM SİSTEMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
• Karayolu yapımı ve bakımı yapan kuruluşlar
• Karayolu tasarımı yapan kuruluşlar
• Karayolu şebekesini kullanan kuruluşlar (karayolu seyahat firmaları, kargo/kurye/taşımacılık şirketleri, yakıt taşıma ve dağıtım şirketleri, servisler, satış pazarlama şirketleri, personeli karayolunda seyahat eden kuruluşlar)
• Kamu kurumları (yasa uygulayıcılar, yerel yönetimler)
tarafından uygulanabilmektedir.

ISO 39001:2012 YTG YÖNETİM SİSTEMİ BEKLENEN FAYDALAR NELERDİR?
Bu standardın uygulanması ile,
• Kaza kaynaklı ölüm ve yaralanmaların azaltılması
• İş ve işgücü kaybının azaltılması
• Hizmette yaşanabilecek gecikmelerin önlenmesi
• Kaza sonucu hizmet ve ürün kaybının önlenmesi
• Sigorta, tazminat vb. masrafların azaltılması
• Araç verimliliğin sağlanması
• Stresin azaltılarak çalışan memnuniyetinin arttırılması
• Kuruluşların imajlarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

Devletin, yol trafik güvenliğinin sağlanamamasından dolayı ortaya çıkan sosyoekonomik, fiziksel ve ruhsal sağlık etkilerini en iyi şekilde yönetebilmesi için bireysel yol kullanıcıları da dâhil olmak üzere faklı ölçekte yer alan tüm kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin katılımının olması gerekmekte ve bu standardın uygulanmasının önemi artmaktadır.

Hindistan ve Türkiye Ofisimiz ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

AlbanianEnglishGermanTurkish