CERTIFICATION SEARCH

BAŞ DENETÇİ EĞİTİMLERİ

BAŞ DENETÇİ EĞİTİMLERİ

ISO 9001:2015 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ

Konusu:

1. Kalite Tanımları, Denetim Tipleri, Kalite Yönetim Sistemlerinin
2. Değerlendirilmesi Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü,
3. Kalite Yönetim Prensipleri
4. ISO 9001’ in Analizi
5. Proseslerin Belirlenmesi
6. Sistem Dokümantasyon Şartları
7. Proses Belirlenmesi Çalışması
8. Kalite El Kitabı Çalışması
9. Kalite Sistem Denetim Hazırlığı
10. Hazırlık ve Planlama
11. Doküman Gözden Geçirme
12. Kapsamın Gözden Geçirilmesi Ve Değerlendirilmesi
13. Denetim Planlama Çalışması
14. Soru Listesi Çalışması
15. Denetçinin Rolü ve Sorumlulukları
16. Denetim Senaryoları
17. Katılımcılar Verilen Senaryoya Göre Rol Yapacaklardır ve Denetim Tekniği, Planlama ve Denetim ile İlgili Yorum Yapacaklardır.
18. ISO 9001:2015 Standardının Maddelerine Göre Uygunsuzlukları Belirlenip Rapor Edilmesi
19. Uygunsuzluk Raporlarının Yazılması
20. Uygunsuzlukların Sınıflandırılması
21. Denetim Bulgularının Denetim Raporunda Toplanması Ve Özetlenmesi Ve Tavsiyeler
22. Düzeltici Faaliyetlerin Değerlendirilmesi
23. Sürekli İyileşme Çalışması
24. Kapanış Toplantısı
25. Egzersiz ve Pratik Çalışmalar
26. Gün Sonu Değerlendirme Quizleri
27. Sınav

Kimler Katılabilir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Denetçi/ baş denetçi olmak isteyenler
Şirketlerinde ISO 9001 kalite yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Şirketlerinde ISO 9001 kalite yönetim sistemini denetlemek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar, daha etkin ve bilinçli sistem kurmak için

Eğitim Süresi:
5 gün (ISO 19001’ e uygun olarak toplamda net 40 saat eğitim içerir)
Diğer herhangi bir Baş Denetçi sertifikası alınmış ise eğitim süresi 3 gün.

Eğitimci Özelliği:
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş Denetçi olmak, eğitim vermiş olmak

ISO 14001:2015 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ

Konusu:

1. Çevre Tanımları,Denetim Tipleri, Çevre Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü,
2. Kalite Yönetim Prensipleri
3. ISO 14001 İn Analizi
4. Çevre etki değerlendirme analizleri
5. Sistem Dokümantasyon Şartları
6. Kalite El Kitabı Çalışması
7. Kalite Sistem Denetim Hazırlığı
8. Hazırlık ve Planlama
9. Doküman Gözden Geçirme
10. Kapsamın Gözden Geçirilmesi Ve Değerlendirilmesi
11. Denetim Planlama Çalışması
12. Soru Listesi Çalışması
13. Denetçinin Rolü Ve Sorumlulukları
14. Denetim Senaryoları
15. Katılımcılar Verilen Senaryoya Göre Rol Yapacaklardır Ve Denetim Tekniği, Planlama ve Denetim İle İlgili Yorum Yapacaklardır.
16. ISO 14001 Standardının Maddelerine Göre Uygunsuzlukları Belirlenip Rapor Edilmesi
17. Uygunsuzluk Raporlarının Yazılması
18. Uygunsuzlukların Sınıflandırılması
19. Denetim Bulgularının Denetim Raporunda Toplanması Ve Özetlenmesi Ve Tavsiyeler ( Recommendations )
20. Düzeltici Faaliyetlerin Değerlendirilmesi
21. Sürekli İyileşme Çalışması
22. Kapanış Toplantısı
23. Egzersiz ve Pratik Çalışmalar
24. Gün Sonu Değerlendirme Quizleri
25. Sınav

Kimler Katılabilir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetçi / baş denetçi olmak isteyenler
Şirketlerinde ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Şirketlerinde ISO 14001 Çevre yönetim sistemini denetlemek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar, daha etkin ve bilinçli sistem kurmak için

Eğitim Süresi:
5 gün (ISO 19001’ e uygun olarak toplamda net 40 saat eğitim içerir)
Diğer herhangi bir Baş Denetçi sertifikası alınmış ise eğitim süresi 3 gün.

Eğitimci Özelliği:
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş Denetçi olmak, eğitim vermiş olmak

ISO 22000:2005 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ

Konusu:

1. Gıda Güvenli Kavramı , Tanımlar ve Terimler (Operasyonel Ön Gereksinim Programı v.b )
2. Gıda Mevzuatı ve Yasal Şartlar
3. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
4. Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
5. ISO 22000:2005’in Analizi ; Şartları,İçeriği ,Yorumlanması,Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
6. Tehlike Analizi
7. Sistem Dokümantasyonu
8. Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
9. Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
10. Örnek sistemin gözden geçirme
11. Gıda Güvenliği Sistemi Yönetim Programı
12. Denetim senaryosu
13. Denetim planlama ( Check list, denetim planı v.b oluşturma )
14. Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
15. Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
16. Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
17. Pratik çalışmalar
18. Sınav

Kimler Katılabilir?

Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetçi/ baş denetçisi olmak isteyenler
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin
Tedarikçi/ taşeron denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tedarik
zincirinin istenilen nitelikte işlemesini sağlamak isteyenler,
Taraf belgelendirme kuruluşlarının denetçileri ile aynı bakış açısı ve bilgi seviyesini paylaşmak isteyenler
Belgelendirme kuruluşlarında çalışabilecek profesyonel denetçiler , denetçi adayları
Danışmanlar

Eğitim Süresi:
5 gün (ISO 19001’ e uygun olarak toplamda net 40 saat eğitim içerir)
Diğer herhangi bir Baş Denetçi sertifikası alınmış ise eğitim süresi 3 gün.

Eğitimci Özelliği:
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş Denetçi
olmak, eğitim vermiş olmak

ISO 45001:2018 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ

Konusu:

1. Kavramlar ve Tanımlar, ISO 45001:2018 ( kaza, olay v.b )
2. Sağlık ve Güvenlik Yasaları – Mevzuat
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Değerlendirilmesi
4. Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
5. ISO 45001:2018’in Analizi
6. Risk Değerlendirme Prosesi
7. Sistem Dokümantasyonu
8. Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
9. Örnek sistemin gözden geçirme
10. Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
11. İSG Yönetim programı
12. Denetim senaryosu
13. Denetim planlama ( Check list, denetim planı v.b oluşturma )
14. Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
15. Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
16. Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme

Kimler Katılabilir?

Pratik çalışmalar
ISO 45001:2018 İş güvenliği sistemi denetçi / baş denetçisi olmak isteyenler
Şirketlerinde ISO 45001:2018 İş güvenliği sistemini denetlemek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar.

Eğitim Süresi:
5 gün
Diğer herhangi bir Baş Denetçi sertifikası alınmış ise eğitim süresi 3 gün.

Eğitimci Özelliği:
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş Denetçi olmak, eğitim vermiş olmak

ISO/IEC 27001:2013 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ

Konusu:

Bu 5 günlük eğitim üçüncü taraf bilgi güvenliği yönetim sistemi denetimi konusunda anlayış ve bilgi sağlar. Bir denetimin amacı hata bulmak değil iyileştirme fırsatlarını belirlemektir. Eğitimde etkin bir denetimin planlanması, yapılandırılması, gerçekleştirilmesi ve bulguların değerlendirilmesi ve iletimi öğretilir. Eğitim canlı bir denetimin aşamalarını izleyecek biçimde tasarlanmış olup denetim

Ana Başlıklar
• ISO/IEC 27001 ve diğer bilgi güvenliği standartlarının tarihçesine bakış
• Bir denetim sistemi kapsamında denetim uygulamalarına giriş
• Denetim prosesinde denetçinin rolü
• Genel BGYS’nin etkinliği ve risklerin gözden geçirilmesinde yönetimin rolü
• Süreç bazlı denetim planlaması ve yönetimi
• Kaynaklar ve zaman planlaması
• Soru listelerinin kullanımı
• Denetim ekiplerinin seçimi
• Denetimin yürütülmesi – beceriler, teknikler ve denetçi yetkinliği
• Denetim bulgularının öneminin değerlendirilmesi
• Denetim raporunun sunumu ve iletimi
• Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetlerle güvenliğin iyileştirilmesi
• Üçüncü taraf denetimin yönetimi
• Belgelendirme süreci

Faydaları
• Kuruluşun önemli BGYS kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve risk yönetimi yeteneğinin denetlenmesi yetkinliğinin
geliştirilmesi
• BGYS denetimlerinin amacı ve denetçinin sürekli iyileştirme sağlaması konusundaki rolünün öneminin anlaşılması
• Üçüncü taraf olarak BGYS’ye ve onun belgelendirme için uygunluğuna bakış ve birinci taraf denetçilerin mükemmelliğe
ulaşmada gerekli ortamın oluşturulmasına nasıl yardımcı olacağı konusundaki bir dizi becerinin geliştirilmesi
Kimler katılabilir
• BGYS kayıtlı baş denetçisi olmak isteyen kişiler
• Kuruluşlarını ISO/IEC 27001:2005 belgelendirmesine hazırlayan yöneticiler
Bu eğitimde konu edilen tüm içeriği tam olarak öğrenebilmek için ISO/IEC 27001:2005 konusuna yabancı olmamak gereklidir.

Eğitim Süresi:
5 gün (ISO 19001’ e uygun olarak toplamda net 40 saat eğitim içerir)
Diğer herhangi bir Baş Denetçi sertifikası alınmış ise eğitim süresi 3 gün.

Eğitimci Özelliği:
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş Denetçi olmak, eğitim vermiş olmak

ISO 13485:2016 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ

Konusu:

1. Kavramlar ve Tanımlar , ISO 13485 Medikal Cihazlar
2. Medikal Yasaları – Mevzuat
3. Medikal Sisteminin Değerlendirilmesi
4. Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
5. ISO 13485′ in Analizi
6. Risk Değerlendirme Prosesi
7. Sistem Dokümantasyonu
8. Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
9. Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
10. Örnek sistemin gözden geçirme
11. Denetim senaryosu
12. Denetim planlama ( Check list, denetim planı v.b oluşturma )
13. Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
14. Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
15. Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
16. Pratik çalışmalar

Kimler Katılabilir?

ISO 13485 Medikal Cihazlar sistemi denetçi / baş denetçisi olmak isteyenler
Şirketlerinde ISO 13485 Medikal Cihazlar sistemini denetlemek isteyen Danışmanlar.

Eğitim Süresi:
5 gün (ISO 19001′ e uygun olarak toplamda net 40 saat eğitim içerir)
Diğer herhangi bir Baş Denetçi sertifikası alınmış ise eğitim süresi 3 gün.

Eğitimci Özelliği:
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş Denetçi olmak, eğitim vermiş olmak

Hindistan ve Türkiye Ofisimiz ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

AlbanianEnglishGermanTurkish