CERTIFICATION SEARCH

LOGOLAR VE KULLANIM

FQC tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, sertifika ve logoları, akreditasyon kurallarına uygun olarak kullanmak zorundadır.

 1. DAkkS Akrediteli Sertifikanın Kullanımı
 2. FQC yönetim sistem sertifikaları, gözetim denetimlerinin olumlu sonuçlanması şartı ile (3) üç yıl süre ile geçerlidir.
 3. Sertifikaların, kullanımına ilişkin kurallar, FQC ve kuruluş arasında karşılıklı olarak imzalanan Belgelendirme Sözleşmesinde belirtilmiştir. Kuruluş, yapılan sözleşme ile bu sözleşmede belirtilen kurallara uyacağını taahhüt etmektedir. Kuruluşlar, sistem sertifikalarını sadece sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde kullanabilirler.
 4. FQC, sertifikanın düzenlenmesinden sonra, sertifikanın kullanımı konusunda, kuruluşları izlemeye alır. Bu kapsamda basın, yayın ve medya izlenir. Ayrıca müşterilerden gelen şikâyetler ve belirlenen kurallara aykırı bir durum tespit edildiğinde, ilgili kuruluştan düzeltici faaliyet talep edilir. Belirlenen süre içerisinde düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmemesi durumunda FQC, aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirir:
 • Akreditasyon kuruluşu bilgilendirilir,
 • Sertifikanın geri çekildiği kamuoyuna duyurulur,
 • Yasal takibat başlatılır
 1. Logo Kullanımı
 2. FQC logosu, FQC tarafından yapılan sistem belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir.
 3. FQC tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon kurallarına uygun logoyu kullanmak durumundadır. Sertifika almaya hak kazanmış kuruluşlara ilgili akreditasyon kurumlarının sertifika ve logo kullanım talimatlarının da birer kopyası verilir.
 4. FQC logo ve sertifikası, sertifika kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.
 5. FQC Logosu kullanım şartları;
 • FQC Logosu, Ürün sertifikası gibi kullanılamaz.
 • FQC Logosu, Ürün üzerinde kullanılamaz (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu içerisinde olabilir.)
 • FQC Logosu, Ürünlerin, mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalajları üzerinde, sertifikanın ürüne değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir
 • Kuruluş, reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde FQC Logosunu ancak FQC’nin şartlarına uygun olmak koşuluyla kullanılabilir.
 • Kuruluş, belgelendirilmemiş herhangi bir sistemi ile alakalı olarak, belgelendirilmiş gibi algılanmasına yol açacak şekilde FQC Logosu kullanamaz.
 • Kuruluş belgelendirilmiş olan sistemine ait FQC logosunu, belgelendirilmemiş olan sistemi için, belgelendirilmiş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz.
 • Kuruluşun belgelendirilmemiş olan sistemi ile ilgili olarak kapsam daraltması yapıldığında, belgelendirilmemiş kapsamı ile alakalı bölümler için, belgelendirilmiş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumda bütün reklam malzemelerini değiştirilmesini mevcut kapsama göre değiştirmek zorundadır. FQC, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
 • Kuruluşun belgelendirilmiş olan sistemi ile ilgili olarak herhangi bir nedenle, sertifikanın geri çekilmesi / askıya alınması halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. FQC, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
 • Kuruluşun belgelendirilmiş olan sistemi ile ilgili olarak herhangi bir nedenle, sertifikanın iptal edilmesi halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. FQC, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
 • Kuruluşun belgelendirilmiş olan sistemi ile ilgili olarak belgelendirme süresinin dolması halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. FQC, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
 • Yönetim sisteminin belgelendirilmiş olması, belgelendirme kuruluşunun bir ürünü (hizmet dâhil) veya prosesi belgelendirdiği anlamına gelmemektedir. Bu nedenle kuruluş, bir ürünü (hizmet dâhil) veya prosesi belgelendirdiği izlenimini verecek şekilde kullanamaz,
 • Kuruluş, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetleri için kullanamaz.
 • Kuruluş almış olduğu sertifikayı, FQC’ ye veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanamaz.
 • Kuruluş, belgelendirilen sistemi ile alakalı kendisine teslim edilen denetim raporlarını farklı amaçlarla ve yanıltıcı olarak kullanamaz.
 • Kuruluş, FQC logosunun üzerinde herhangi bir değişiklik(renk, görünüm vs.) yapamaz ve kullanım alanlarında kullanırken mevcut şekliyle kullanmak zorundadır.
 1. FQC Logosunun ürün üzerinde kullanımı ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir:
Logo kullanımı Ürün (*a) üzerinde Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde
Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d)
Açıklama (*c) ile Kullanılamaz Kullanılabilir (*d) Kullanılabilir (*d)
Açıklama (*e) ile Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılamaz

*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir. Test / analiz faaliyetleri için test / analiz raporu olabilir.
*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.
*c. “Bu ürün, kalite yönetim sistemi ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 45001, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301 ISO 13485 standartlarına göre belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir.” şeklinde açık bir ifade olmalıdır.
*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

*e. Muayene ve Kalibrasyon raporlarında, sertifikalarında vb. yerlerde asla kullanılamaz.

 1. Ürün ambalajlama, ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan bölüm olarak kabul edilir. Birlikte verilecek bilgi, ayrıca verilen veya kolaylıkla ayrılabilen olarak kabul edilir. Tip etiketleri ve tanımlama plakaları, ürünün parçası olarak değerlendirilir. İfade, hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiğini ima dahi etmemelidir. İfadede aşağıdakilere atıfta bulunulmalıdır:
 • Belgelendirilmiş müşterinin tanımı (örneğin, marka veya isim gibi),
 • Yönetim sisteminin tipi (örneğin, kalite, çevre gibi) ve uygulanan standard,
 • Sertifikayı düzenleyen FQC.
 1. FQC logosunun kullanılacağı şeklin uygunluğu konusunda Kuruluşun şüphe duyduğu/emin olamadığı durumlarda, FQC Belgelendirme Müdürlüğü’nden onay alınmalı ve yönlendirilen şekilde kullanılmalıdır.
 2. FQC tarafından belgelendirilen müşteri kuruluşlar, DAkkS Akreditasyon Markalarını, sadece aşağıda verilen dokümanların güncel versiyonlarında yer alan bilgiler doğrultusunda kullanabilir:

71_Sd_0_011_e_Use_of_Accreditation_Symbol_20160428_v1.1 (www.dakks.de adresinden ulaşılabilir)

Ayrıca FQC, DAkkS ile IAF logo kullanım sözleşmesi doğrultusunda sertifikalarda birlikte kullanabilmektedir.

 1. FQC ’den sertifika alan kuruluşlar, DAkkS Akreditasyon Markasını eğer alınan sertifika akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklâm, tanıtım veya benzeri malzemelerinde kullanabilir. Ancak DAkkS Akreditasyon Markası, FQC logosu olmaksızın tek başına kullanılamaz.
 2. “Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.
 3. DAkkS Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.
 4. DAkkS Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.
 5. DAkkS Akreditasyon Markası Ürün üzerinde kullanılamaz (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu içerisinde olabilir.), promosyon malzemelerinde, binaların dış duvarlarında ve laboratuar deneyleri, kalibrasyon veya muayene raporları, ürün ambalajı üzerinde kullanılamaz.
 6. Belgelendirmenin askıya alınmasında, iptalinde veya FQC ile firma arasındaki sözleşmenin iptali durumlarında, logo kullanımı kesinlikle durdurulmalıdır. Üzerinde logo bulunan tüm broşür, ambalaj, bayrak, araba, promosyon malzemeleri vb. kullanımdan kaldırılmalıdır.
 7. IAF markası hiçbir şekilde müşteri tarafından kullanılamaz.
 8. FQC logosu ve akreditasyon markası, talep halinde, ilgili kuruluşlara gönderilecektir. Ayrıca FQC logosuna FQC web sitesi üzerinden de ulaşılabilir.
 9. Belgelendirilen kuruluşlar, bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
 10. FQC, bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşların belgelendirmelerini askıya alma, geri çekme, iptal etme veya sözleşmelerini fesih etme hakkına sahiptir. Ayrıca bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.

C. TÜRKAK Akrediteli Sertifikanın Kullanımı

 1. İTU Sertifikasının Kullanımı
 • Sertifika sertifikasyon kuruluşuna aittir.
 • Sertifikalar, yayın tarihinden itibaren bir yıl süresince geçerlidir. Sertifikalar devredilemez.
 • Sertifika sadece ürün kapsamında belirtilen yerlerde sergilenebilir.
 • Sertifika kalite sistem veya hizmet belgesi izlenim verecek şekilde kullanılamaz.
 • Belgelendirilen kuruluş, ürün / ürün işleme ve ürün yetiştirme alanları kapsamında gerçekleşecek her türlü değişikliği sertifikasyon kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür.
 • Seçenek 2’de Kayıtlı üretici üretici grubundan/yetkilisinden bir uygunluk yazısı veya belgesi alabilir ancak üretici grubunun izni olmaksızın Üretici Grubunun İTU sertifikasına atıf yapamaz.
 1. FQC Logolarının (Ticari Logo) Kullanımı

 • Logo hiçbir şekilde Akreditasyon kurumu logosuyla birlikte kullanılamaz.
 • Logo kuruluşun ismiyle birlikte kullanılabilir.
 • Logo, sertifikada belirtilen ürün/ lokasyon/ ürün yetiştirme ve ürün işleme kapsamıyla bağlantılı olmak kaydıyla, antetli kağıt, broşür gibi ürünlerde kullanılabilir.
 • Logo, üzerinde kuruluşun isim veya ambleminin yer aldığı taşıtların, binaların ve bayrakların üzerinde kullanılabilir.
 • Logo hiç bir şekilde bir kalite sistem veya hizmet onayı izlenimi verecek şekilde kullanılamaz.
 • Belgelendirilmiş kuruluş, belgelendirme kuruluşunun bildirmesi halinde logonun kullanımına son vermekle yükümlüdür.
 • Belgelendirilmiş kuruluş, her ne sebeple olursa olsun sertifikanın iptalinden sonra logonun kullanımına son verecektir.

 

 1. İTU Logosunun ve Sertifika Numaralarının Kullanımı

 

 1. FQC tarafından sertifikalandırılmış üretici/müteşebbisler, İTU Logosusnun Özellikleri T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları Logosu Kullanımının Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (2014/002)’sine uygun olarak kullanabilirler. Bu rehberin güncel versiyonuna, http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Iyi-Tarim-Uygulamalari adresinden ulaşılabilir.
 2. FQC ’den sertifikalandırılmış üretici/müteşebbisler tarafından, İTU Logosunu tek başına kullanılamaz.TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanımı

 1. FQC tarafından sertifikalandırılmış üretici/müteşebbisler, ilgili akreditasyon kurallarına uygun olarak TÜRKAK logosunu, TÜRKAK Akreditasyon Markasının “R.10.06 TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar Rehberi”ne uygun olarak kullanabilirler. Bu rehberin güncel versiyonuna, https://secure.turkak.org.tr/ docs/ GuiedeLines/ R10-06_10_0.pdf adresinden ulaşılabilir.
 2. FQC ’den sertifikalandırılmış üretici/müteşebbisler tarafından, TÜRKAK Akreditasyon Markasını tek başına kullanılamaz.
 3. Müşterinin Belgelendirme ve Logo Kullanım Şartlarını Kabul Beyanı

Müşteri, kontrol ve sertifikasyon sözleşmesini imzalamakla; yukarıdaki şart ve sorumlulukları yerine getirerek FQC’nin gerekliliklerine uyacağını, şartların ve sorumlulukların kasıtlı veya kasıtsız yerine getirilememesi durumunda, sertifikasyonun askıya alınabileceğini, geri çekilebilceğini, sertifika ve logoların kullanımını durduracağını kabul eder.

Sertifikasyonun askıya alınmasında, iptalinde veya FQC ile üretici/müteşebbis arasındaki sözleşmenin iptali durumlarında, logo kullanımı kesinlikle durdurulmalıdır.

FQC logosu, İTU logosu ve akreditasyon markası, talep halinde, ilgili kuruluşlara “CD” ile gönderilecektir. Ayrıca FQC logosuna FQC web sitesi üzerinden de ulaşılabilir

 

REVİZYON BİLGİLERİ
Rev.No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması
0 01.11.2007 İlk yayın.
1 25.02.2009 ISO 9001:2008’e geçiş nedeniyle revizyon yapılmıştır.
2 01.10.2010 Madde.5’ e yeni eklemeler yapıldı.
3 02.01.2013 Kapsam daralma,iptal,aslı,geriçekme, süre dolması için yeni eklemeler madde 4 için eklendi.
4 02.09.2013 DAkkS ve JAS ANZ akreditasyon kuruluşları akreditasyon markası bölümüne eklendi
5 03.11.2014 Akreditasyon Markasının kullanımı ayrıntılı hale getirildi
6 25.01.2016 ISO/IEC 17021-1:2015 standardına uygunluk için eklemeler ve değişiklikler yapıldı
7 10.05.2016 12.Madde de 6.Madde ile ilgili yanlış algıya yol açacak son 2 cümle kaldırıldı
8 01.10.2017 TÜRKAK, DAkkS, IAS Akreditasyon Markalarının kullanımı ile ilgili hangi rehberlerden ulaşılacağı refere edilmemiştir.
9 10.07.2020 IAS bilgileri çıkartıldı
10 01.11.2021 Yeni Standard eklemeleri yapıldı.
11 29.03.2022 İTU Eklendi ve Düzeltmeler yapıldı.
12 30.01.2023 İçerik düzenlemeleri yapıldı.

 

 

HAZIRLAYAN ONAY
YÖNETİM TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR

14 Yerel Ofis ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

AlbanianEnglishGermanTurkish