CERTIFICATION SEARCH

TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ

TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ
 • FQC; belgelendirme faaliyetlerini, konu ile ilgili olan tüm taraflardan bağımsız olarak yerine getireceğini,
 • FQC yetkilileri ve personelinin, belgelendirme prosesinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,
 • Bütün çalışanlarının, belge almak isteyen kuruluşların ve FQC ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacağını,
 • Belgelendirme ve denetim faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak durulacağını, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,
 • Belgelendirme uygulamasında yer alan İstişare Kurulu, Tarafsızlık, Belgelendirme ve Şikayet Değerlendirme Komitelerinin, kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstereceğini,
 • Belgelendirme hizmetleri yapılması amacıyla herhangi bir kuruluşun belgelendirilmeyeceğini,
 • FQC çalışanlarının ve kendi adına hareket eden şahısların, belgelendirilen kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermeyeceğini,
 • FQC çalışanlarının, sistem belgelendirme faaliyetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını,
 • Sistem belgelendirme işlemleri sırasında, belgelendirilecek kuruluşların yönetim sistemleri ile ilgili olarak, rakip kuruluşlarla ilişki içinde olunmayacağını,
 • İlgili bütün tarafların verilen sistem belgelendirme hizmetlerine ulaşabileceğini, bu durumda gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmeyeceğini ve uyulmak zorunda olunan tüm kural ve dokümanların ayrım yapmayacak şekilde uygulanacağını,
 • Komiteler ve kendi adına hareket eden şahıslar da dahil, kendi kuruluşunun her seviyesinde, belgelendirme faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için, mevcut akreditasyon kanunu, yönetmelikleri ve tebliğlerine uyulacağını,
 • Özel bir ürün veya belgelendirilen kuruluş hakkındaki bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını,
 • Bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, belgelendirilen kuruluş, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,
 • Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,
 • Sistem belgelendirme hizmetlerinin sunumunda herhangi bir coğrafi kısıtlama uygulanmayacağını,
 • Kendisinden doğabilecek kanıtlı zararlar olursa her tür yasal tazminatı ödeyeceğini,
 • Belgelendirme sisteminin çalıştırılması için gerekli olan mali kaynakların, şirket ortaklarının kişisel varlıkları ile de desteklenerek sürekli şekilde korunacağını ve devamlılığının sağlanacağını,
 • FQC’ nin sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşların belgelendirilmeyeceğini,
 • Hizmetlerden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek (teşekkül) veya gruba üye olmasına ve belgelendirilmiş olan kuruluşların sayısına bağlı olmayacağını,
 • Sahiplerinin üye olduğu dernek, cemiyet ve sivil toplum kuruluşlarına herhangi bir ayrıcalık yapılmayacağını,
 • FQC, sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşları belgelendirmemektedir.
 • FQC, bir başka belgelendirme kuruluşunu, yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için belgelendirmemektedir.
 • FQC, hiçbir şekilde yönetim sistemi danışmanlığı sunmamakta veya sağlamamaktadır
 • FQC, belgelendirdiği müşterilerine iç denetim teklifinde bulunmamakta ve iç denetim gerçekleştirmemektedir.
 • FQC, yönetim sistemleri hakkında iç denetim ya da danışmanlık hizmeti almış müşterileri, danışmanlık kuruluşu ile FQC arasında belgelendirme kuruluşunun tarafsızlığına tehdit oluşturabilecek bir durumda belgelendirmemektedir.
 • FQC’ nin, her hangi bir danışmanlık kuruluşu ile mülkiyet, idare, yönetim, personel, paylaşılan kaynaklar, finansmanlar, sözleşmelerle ilgili olarak herhangi bir ilişkisi yoktur.
 • FQC, denetim işlerinde, yönetim sistem danışmanlığı kuruluşlarını dış kaynak olarak kullanmamaktadır.
 • FQC, belgelendirme faaliyetlerinin, yönetim sistem danışmanlığı kuruluşları ile bağlantılı olarak pazarlanmamakta ve teklif edilmemektedir.
 • FQC, danışmanlık kuruluşlarının adını kullanarak, belgelendirmenin daha basit, kolay, hızlı ve ucuz olacağını belirten uygunsuz iddiaları söz konusu olursa, bu durumu düzeltmek için, yasal yollara başvurmak dahil her türlü tedbiri alacaktır.
 • FQC, çıkar çatışmasının olmamasını sağlamak için, müşteriye yönetim sistemi danışmanlığında bulunan hiç bir personeli, denetimde veya diğer belgelendirme faaliyetlerinde, danışmanlığın bitimini takiben iki yıl süresince görevlendirmez.
 • FQC, belgelendirme faaliyetlerini etkileyebilecek içerden veya dışarıdan bütün personel veya komitelerin, tarafsız bir şekilde hareket etmesi için, yapılan sözleşmelerle güvence oluşturmuştur. Ayrıca, tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara hiçbir şekilde izin vermemektedir.
 • FQC, iç veya dış personelinden, kendilerini veya FQC’ yi çıkar çatışmasına sokabilecek her hangi bir durumdan haberdar olduklarında bu durumu bildirmelerini istemektedir. Bu tip personel veya kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan tarafsızlığa olan tehditleri tanımlayan girdi olarak, bu bilgiyi kullanacağını,

 

beyan ve taahhüt eder.

 

30.01.2023

Ali AĞAOĞLU

Genel Müdür

14 Yerel Ofis ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

AlbanianEnglishGermanTurkish